Algemene voorwaarden

Verkoopsvoorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aankopen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.
Deze voorwaarden gelden in de relatie tussen Henna Treasure, hierna genoemd "de verkoper", en de koper van de producten, hierna genoemd "de klant".

2. Op de aangegeven prijzen worden geen extra BTW-kosten aangerekend. De verkoper geniet momenteel van de vrijstellingsregeling van belasting voor kleine ondernemingen.

3. De goederen worden verzonden op kosten en op risico van de klant naar het door de klant opgegeven leveringsadres.

4. Indien het product onmogelijk geleverd kan worden, wordt de overeenkomst van rechtswege ontbonden. De verkoper is verplicht om de klant schriftelijk te verwittigen voor het verstrijken van de leveringstermijn. Bij gedeeltelijke levering zal elke levering als afzonderlijke verkoop worden aanzien.

5. De vermeldde prijzen zijn geldig op het moment van publicatie, waarna zij onderhevig kunnen zijn aan wijzigingen. In deze vermeldde prijzen zijn de verzendingskosten niet inbegrepen. Deze zijn ten laste van de klant.

6. De bestelde producten worden zo snel mogelijk met de post aan huis geleverd. De maximum levertijd bedraagt 1 week ingeval van producten die op voorraad zijn, behoudens ziekte of andere situatie waarbij de verkoper hier onmogelijk aan kan voldoen.
Ingeval van producten van een persoonlijke bestelling die niet rechtstreeks op de website van de verkoper gekocht kunnen worden, dient een langere levertijd in acht genomen te worden. In dat geval geldt de levertijd afgesproken in de persoonlijke communicatie. Indien de klant niet akkoord gaat, moet hij dit schriftelijk (via brief of e-mail) melden binnen de 7 kalenderdagen. Daarna wordt hij verondersteld stilzwijgend akkoord te gaan.

7. De verkoper is niet aansprakelijk voor laattijdige levering of zelfs niet-levering door de postdienst (zie punt 2). De datumstempel geldt als bewijs.

8. Als particuliere consument beschikt u over een termijn van 7 kalenderdagen waarbinnen u kunt verzaken aan uw aankoop, ingeval het een aankoop betreft die onmiddellijk leverbaar was. Deze periode van 7 dagen is te rekenen vanaf de thuislevering van de goederen. Mochten onze producten niet voldoen aan uw wensen, dan kan u dit melden en zonder betaling van boete, noch opgave van reden, terugzenden op voorwaarde dat de verpakking intact is gebleven. Derhalve zal een geopende verpakking u niet meer toelaten af te zien van de aankoop.

9. Bij aankoop van een bestelling vervaardigd volgens persoonlijke wensen van de klant, gelden de regels van punt 8 niet. Enkel indien duidelijk aangetoond kan worden dat de producten niet voldoen aan de wensen van de klant die aangegeven zijn via de persoonlijke communicatie, kan een terugbetaling geregeld worden van het bedrag exclusief verzendkosten en voorschot van 20%, en mits terugzending van de producten op kosten en risico van de klant en in de originele verpakking en verpakkingswijze.

10. Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 kalenderdagen na levering gemeld te worden per aangetekend schrijven op straffe van verval. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de bestelling exclusief verzendingskosten. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling exclusief verzendkosten, en ingeval van een bestelling op persoonlijke wensen van de klant beperkt de aansprakelijkheid zich tot het bedrag van de bestelling exclusief verzendkosten en voorschot van 20%.

11. In geval van achterstallige betalingen zal voor de openstaande factuurbedragen maandelijks een herinneringsbrief gestuurd worden. Voor elke herinneringsbrief wordt een extra kost van 7€ aangerekend, die meteen bij het openstaande factuurbedrag gerekend wordt. Slechts wanneer een herinneringsbrief en betaling elkaar gekruisd hebben, zal de laatst gemaakte herinneringskost niet meer aangerekend worden. Een bewijs van datum van betaling dient dan geleverd te worden.

12. De verkoper blijft eigenaar van alle goederen tot op het ogenblik van volledige betaling.

13. De verkoper is slechts aansprakelijk voor schade aangericht door het gebruik van de producten wanneer bewijs kan geleverd worden dat de producten volgens de voorschriften gebruikt werden. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade aangericht door verkeerd gebruik van de producten, of door de adviezen niet op te volgen.

14. Deze voorwaarden kunnen ten allen tijde gewijzigd worden. Voor elke aankoop gelden de voorwaarden die op het moment van de betreffende aankoop meegedeeld werden. De klant dient hiertoe een ongewijzigde kopie van de voorwaarden op het moment van de aankoop op te slaan of af te printen, als bewijs. Indien de klant geen bewijs heeft, gelden de nieuwste voorwaarden.

15. Op deze verkoopsvoorwaarden is enkel het Belgisch recht van toepassing, meer bepaald de rechtbank van Koophandel te Gent.
(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2010 - 2024 hennatreasure | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel